Is veilig werken maakbaar?

Is veilig werken maakbaar?

Beschrijving

Dagelijkse praktijk
Met name valongelukken en ongelukken met (industriële) machines vormen de praktijk van alledag. Valongelukken ontstaan vaak als mensen uit balans raken en als gevolg van het ontbreken van maatregelen en protocollen om vallen te voorkomen. Ongeveer een vijfde van de werknemers in Nederland werkt met één of meerdere machines. Tijdens het bedienen of schoonmaken van de machine vinden de meeste ongelukken plaats. In veel gevallen met blijvend letsel tot gevolg.

Ruimte voor verbetering
Uit de Monitor Arbeidsongevallen van de Inspectie SZW blijkt dat met name jonge (55 jaar) slachtoffer zijn van bedrijfsongevallen. De meeste slachtoffers vallen bij bedrijven met maximaal 10 werknemers.

Organisaties zijn verantwoordelijk voor het geven van voorlichting en instructies én het uitoefenen van toezicht. Minder dan de helft van de organisaties heeft haar risico’s geïnventariseerd. Veilig werken start juist met risico-inventarisatie op de werkplek en analyse van ongevallen die hebben plaatsgevonden. Leren van meldingen en inspecties helpt een veilige omgeving te creëren.

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op social media

Scroll naar top